Usuwanie śniegu

odśnieżanie

Usuwanie śniegu to obowiązek nie tylko dysponenta lub zarządcy danego terenu, ale też właściciela przylegającej do chodnika nieruchomości. To ciężka i czasochłonna praca, niezbędna jednak do zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom ciągów komunikacyjnych. Dodatkowy problem stanowi wywóz jego nadmiaru, który zalega po odśnieżaniu. Zbieranie i pozbywanie się uprzątniętego śniegu zapobiega zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych, poprawia ich dostępność oraz minimalizuje ryzyko poślizgnięć i innych niebezpieczeństw związanych z jego obecnością.

 

Co jest potrzebne do skutecznego odśnieżania i wywozu śniegu?

Odśnieżanie i wywóz zalegającego śniegu, odbywa się z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu i odpowiednio przygotowanych pojazdów. Metody przeprowadzania prac dostosowywane są do rodzaju i konstrukcji budynku, a także powierzchni dachu czy wielkości posesji oraz grubości pokrywy śnieżnej. Zbierany śnieg umieszczany jest w specjalnie do tego przystosowanych kontenerach i wywożony. Do tego rodzaju prac wymagane jest doświadczenie i odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia do wykonywania prac na wysokościach, gwarantujące solidność i terminowość wykonania usług.