Przewóz materiałów sypkich

żółty samochód ciężarowy

Przewóz materiałów sypkich jest jednym z trudniejszych zadań spośród usług transportowych i wymaga nie tylko użycia specjalnych pojazdów oraz urządzeń, ale też przeszkolonej załogi, mającej odpowiednie kwalifikacje, umiejętności i wiedzę. Zaliczane są do nich przede wszystkim materiały budowlane, takie jak piasek, żwir, wapno i cement, wykorzystywane na dużą skalę na wszystkich placach budowy. Każda z prowadzonych inwestycji, niezależnie od wielkości, wymaga dostarczenia kruszyw budowlanych i wywiezienia odpadów w postaci ziemi.

 

Jakie są najważniejsze zasady przewozu materiałów sypkich?

Sposób przewozu materiałów sypkich uzależniony jest w dużym stopniu od ich rodzaju i wielkości. W każdym jednak przypadku transport wiąże się z koniecznością przestrzegania norm i obowiązujących przepisów, do których należy m.in. przestrzeganie dopuszczalnej ładowności pojazdu, przy jednoczesnym równomiernym rozłożeniu nacisku na obie osie pojazdu, a także przygotowanie ładunku w taki sposób, żeby nie stanowił zagrożenia i nie ograniczał widoczności kierowcy oraz innym uczestnikom ruchu. Również dobrze zaplanowana trasa przejazdu ułatwi wykonanie tego typu transportu.