Odpady ulegające biodegradacji

odpady ulegające biodegradacji

Wywóz odpadów ulegających biodegradacji nie tylko pomaga w utrzymaniu estetyki działki czy ogrodu, ale ma również pozytywny wpływ na środowisko. Nie tylko szpecą one krajobraz, zanieczyszczają wodę powierzchniową, podziemną oraz glebę, ale mają również bardzo duży wpływ na bioróżnorodność.

Odpady zielone, w przeciwieństwie do gruzu czy złomu, nie są surowcami trudnymi do zagospodarowania. W wyniku poddania ich odpowiednim procesom przetwarzania i recyklingu może powstać kompost lub wartościowy nawóz organiczny. Dzięki temu odpady zielone zyskują drugie życie, wspierając zdrowy wzrost roślin.

 

Na czym polega gospodarka odpadami biodegradowalnymi?

Gospodarka odpadami ulegającymi biodegradacji składa się z szeregu procesów związanych z ich zbieraniem, bezpiecznym transportowaniem do miejsca przeznaczenia oraz przetwarzaniem, które wykonywane jest przez wyspecjalizowane zakłady dysponujące odpowiednimi instalacjami oraz zaawansowaną technologią, konieczną dla bezpiecznego dla środowiska odzysku surowców wtórnych na dużą skalę. Dzięki nim możliwe jest ponowne spożytkowanie surowców biodegradowalnych w celach przemysłowych i nieprzemysłowych.